Ангажименти в сферата на корпоративното право през 2010г.

10.10.2010

Други ангажименти през 2010г. в сферата на Корпоративното право са: изключване на акционер от българско дружество въз основа на действия, извършвани против дружеството; всеобхватни правни услуги в процеса на преструктуриране на дружество и проект за „Еко Солинвест” ООД и „Сити Пропърти” ООД, дружества, разработващи четири фото волтаични паркове на територията на България с настояща обща цена от над 1 685 000 евро; водене на документация, номинирани управители, регистрирано седалище и адрес на управление, обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър, свикване годишни общи събрания и услугите свързани с тях. Понастоящем предоставяме правни съвети на български клиент по сделка за сливане и/или придобиване на 4 фото волтаични парка на Немски инвеститор. Сделката все още не е сключена.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"