Диляна Илиева

Адвокат, Управляващ съдружник

E-mail: diliana.ilieva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Сливания и придобивания, Корпоративно право, Медия и телекомуникации, Интелектуална собственост, Антимонополно и търговско законодателство, Процесуално представителство, Арбитраж

Проекти:

Класиране:

2019 – Legal500 в Корпоративно право и сливания и придобивания, Процесуално представителство, Право на Европейския съюз и конкурентно право, Технологии, медия и телекомуникации

2019 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право

2019 – Chambers & Partners Global в Корпоративно и търговско право

2018 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право, Енергийни проекти

2018 – Chambers & Partners Global в Корпоративно и търговско право

2017 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право, Технологии, медия и телекомуникации

2017 – Chambers & Partners Global в Корпоративно и търговско право

2016 – Legal500  в Корпоративно право и сливания и придобивания

2016 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право, Енергийни проекти (включително такива, свързани с природни ресурси), Технологии, медия и телекомуникации

2016 – Chambers & Partners Global в Корпоративно и търговско право

2015 – Legal500 в Банково и финансово право, Корпоративно право и сливания и придобивания, Процесуално представителство, Право на Европейския съюз и конкурентно право, Енергийни проекти (включително такива, свързани с природни ресурси)

2015 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право, Енергийни проекти (включително такива, свързани с природни ресурси), Технологии, медии и телекомуникации

2014 – Legal500 в Корпоративно право и сливания и придобивания, Процесуално представителство, Енергийни проекти (включително такива, свързани с природни ресурси), Право на Европейския съюз и конкурентно право, Технологии, медия и телекомуникации

2013 – Legal500 в Корпоративно право и сливания и придобивания, Право на Европейския съюз и конкурентно право, Енергийни проекти (включително такива, свързани с природни ресурси), Технологии, медия и телекомуникации

» Виж всички

Образование:

2004 Специализация по медийно право, Държавен университет Аризона, САЩ Колеж по Журналистика и масови комуникации „Уолтър Кронкайт”

2003 „Собственост на медиите и отражението й върху тяхната независимост и плурализъм в страните от Централна и Източна Европа, присъединяващи се към ЕС”, Блед, Словения

1997 „Международно икономическо сътрудничество”, Университет за национално и световно стопанство#

1995 Магистър по право, Юридически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Професионална кариера:

2017 – до днес Професионален представител по интелектуална собственост към Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

2010 – до днес Преподавател по Медийно право в Юридическия факултет на „Университет за национално и световно стопанство”

2010 – до днес Представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България

2004 – до днес Експерт към „Център за право на информационни и комуникационни технологии”

2003 – до днес Адвокат, Управляващ съдружник

2001 – 2008 Член на Съвета на директорите на „Нова Телевизия – Първи Частен Канал”

2001 – 2008 Участие в работните групи за изменение на Закона за радиото и телевизията

1997 – 2003 Адвокат, Управляващ съдружник „АПИ Консулт” ООД

1996 – 1997 Софийски градски съд, Съдебен кандидат

Членство:

2013 – Председател на Апелативната Комисия към Националния съвет по саморегулация
2012 – Член на Апелативната Комисия към Националния съвет по саморегулация
2010 – Член на Съвета на директорите на Globalaw
2009-2010 – член на Етична комисия към Съвета по саморегулация
1997 – Член на Софийска адвокатска колегия

Езици:
Български, английски и руски