Правата на акционерите за разпределение на дивиденти, становище и консултации

29.06.2021

Консултирахме клиент относно неговите права да влияе на и да изисква разпределяне на дивиденти в дружество, в което има миноритарен дял. Положението на акционера беше усложнено и неизгодно поради съществуващия устав на компанията, който не защитава правата на миноритарните акционери. Не на последно място, българското право не задължава дружествата да разпределят печалбите, което позволява разходването на неразпределени средства в ущърб на миноритарните акционери. Съществуващите решения на ВКС също бяха задълбочено разгледани за целите на правната консултация, но не подкрепяха позицията на клиента достатъчно силно.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"