Представителство на клиент в случаи на вътре -общностни доставки на Solvent v.2.5 OAT от България за Италия и/или Гърция

05.06.2019

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на 4 ревизионни акта пред Националната приходна агенция и впоследствие осъществи съдебно представителство по отношение на един от обжалваните ревизионни актове. Работата включваше изготвянето на жалба срещу ревизионния акт и писмени становища, основани на доказателства относно превоза, документи относно СМР и митнически документи, справки от документи издадени от чуждестранни данъчни органи и пълно

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ