Преобразуване на дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество

04.04.2012

Адвокатското дружество беше ангажирано с преобразуване на търговско дружество от ООД в АД. Не само предоставихме юридически консултации, свързани с преобразуването, неговите ефекти и очаквани резултати, но и изготвихме цялостния документо-оборот,у свързан с осъществяването му, организирахме го и проследихме навременното подаване на съответните документи в Търговския регистър. В резултат на усилията ни имаме успешно вписване на преобразуването в същия.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ