Преструктуриране на българско акционерно дружество в дружество с ограничена отговорност

05.09.2018

Екипът ни отговаря за структурирането на преобразуването, което включва промяна в собствеността на акциите в акционерното дружество, изготвяне на договор за преобразуване чрез промяна в правната форма на юридическото лице и изпълнение на установените формалности пред Търговския регистър на Република България. Преструктурирането има за цел да улесни бизнес нуждите, произтичащи от намаляване на броя акционерите и обхвата на бизнеса, както и с цел намаляване на регулаторните задължения.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ