Доника Илиева

Адвокат

E-mail: donika.ilieva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Корпоративно право, сливания и придобивания, Tрансгранични сливания, Стартъп компании – модели, тяхното функциониране и финансиране, Защита на личните данни, Общ регламент относно защитата на данните (GDPR), Интелектуална собственост и търговски марки, Електронна търговия, Медийно право и право на информационните и комуникационните технологии

Проекти:

» Виж всички

Класиране:

2019 – Legal500 в Технологии, медии и телекомуникации

2017 – Legal500 в Технологии, медии и телекомуникации

2016 – Legal500 в Технологии, медии и телекомуникации

2015 – Legal500 в Технологии, медии и телекомуникации

» Виж всички

Образование:

Януари 2020 Сертификат за напреднали – Управление на интелектуалната собственост от WIPO Academy

Ноември 2019 Сертификат за напреднали – Лицензиране на софтуер, включително отворен код от WIPO Academy

Юни 2019 Сертификат – Общ курс по интелектуална собственост от WIPO Academy

Май 2019 Курс за управление на проекти от Валентина Станчева, MRICS

Май 2014 Защита и управление на ПИС, Курс на ICC България

2008 Магистър по право, Юридически факултет на „Университет за национално и световно стопанство”

Професионална кариера:

2014 – до днес Адвокат, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

2009 – 2014 Правен консултант, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

2008 Адвокатски сътрудник, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

Публикации:

Ноември 2013 – Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive
Август 2013 – Промени в Закона за Енергетиката, сп. Ютилитис
Юни 2012 – Лицензиране на дейностите в енергетиката, сп. Ютилитис

Членство:

2014 Член на Софийска адвокатска колегия

Езици:
Български, английски