Придобиване на българско гражданство от чужденец

04.04.2012

През 2011 г. успяхме да помогнем на чуждестранен гражданин успешно да придобие българско гражданство в сравнително кратък срок. Придобиването на българско гражданство се осъществи на основание член 16 от Закона за българското гражданство, т.е. за лице, от чиято натурализация Република България има интерес или което има особени заслуги към България.

Относно процедурата, АДД „Илиева, Вучева & Ко.” изготви всички необходими документи, а нашите правни консултанти бяха постоянно на разположение на клиента, за да дадат отговори на въпросите му. Представлявахме клиента пред българските власти и опосредствахме комуникацията между страните. В края на 2011 г. последните документи бяха подписани от вицепрезидента на Република България, като така се завърши процедурата по придобиване на българското гражданство.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ

Сфера на дейност: