Проект за изграждане и развитие на 60 MWp фотоволтаична електроцентрала

26.07.2020

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” имаше привилегията да предостави цялостна правна подкрепа на един от водещите инвеститори в сферата на възобновяемата енергия в България във връзка с проекта им за изграждане и развитие на 60 MWp фотоволтаична електроцентрала, намираща се в Югозападна България. Проектът е важен не само заради мащаба си, но също заради своята мисия – да се направи крачка напред към производството на електроенергия без вредни емисии.

Нашият екип беше част от проекта от самото му начало, тъй като клиентът ни беше възложил да направим правен анализ на парцелите, върху които фотоволтаичната централа предстои да бъде изградена. Задачата ни беше доста предизвикателна, тъй като изискваше задълбочен преглед на редица въпроси като:

  • валидността на документите за собственост на парцелите;
  • специфичните правни аспекти на устройствения план и съответните разрешителни; нуждата от оценка за въздействието върху околната среда и други проблеми, свързани с наличието на редица съоръжения и сгради с неясен правен статут.

Финалният доклад съдържащ правния ни анализ обхващаше цялостен преглед на правния статут на парцелите и списък с релевантни проблеми, заедно с най-добрите решения за всеки един от тях. Също така изготвихме и матрица за оценка на риска, като категоризирахме всеки правен проблем съответно с ниска, средна или висока степен на риск.  По този начин клиентът можеше с точност да прецени риска на своята инвестиция.

Проектът все още е в процес на развитие, но първите стъпки вече са направени. Към днешна дата клиентът ни разполага с предварителното съгласие на общината за разрешение за строеж и съответните процедури за устройствен план са започнати. Убедени сме, както в бъдещия успех на проекта, така и в неговата значимост.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека промишленост и производство"