Съдебна защита на чуждестранно дружество в дискриминационно производство

10.11.2021

През ноември 2019 г. с екипа ни се свърза IT Services Hungary Ltd. във връзка със заведено срещу дружеството от страна на негов служител дело за защита от дискриминация. Прегледахме материалите по делото и подготвихме защитна стратегия. Предявените от страна на служителя искове бяха отхвърлени от първоинстанционния съд, чието решение беше обжалвано пред Софийски градски съд. Процесуалното представителство на дружеството-ответник беше поето от адвокат Снежанка Балджиева – член на екипа на “Илиева, Вучева и Ко.”. Тя успешно защитите интересите на клиента пред втора инстанция.

С решението си по делото второинстанционният съд отсъди изцяло в полза на представляваното от нас дружество, като отхвърли предявените искове.

Насрещната страна обжалва въззивното решение пред Върховния касационен съд, като подаде касационна жалба. Ние изготвихме становище, в което изложихме, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване, както и отговор на касационната жалба по същество.

Върховния касационен съд е насрочил делото за разглеждане в закрито заседание през февруари 2022, когато ще се произнесе по допустимостта на касационното производство.

Делото е сложно, поради различия в националната уредба и уредбата на европейско равнище, в рамките на Директива 2000/43/EО, по отношение на критериите за дискриминация под формата на преследване. До момента Върховният касационен съд е имал редица поводи да се произнесе по подобни казуси, но случаите на дискриминация чрез преследване са рядкост.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Компютърен хардуер и софтуер"