Съдействие на чуждестранни клиенти при откриването на банкови сметки в местни банки

15.03.2016

Много често България се счита за „врата към ЕС“ и по принцип е привлекателна бизнес локация (цената на труда е ниска; населението е образовано, данъците са сред най-ниските в ЕС, европейското законодателство е напълно транспонирано в националното ни). Немалко предприятия преместват и/или установяват свои производствени съоръжения в България. Подобни дейности се осъществяват при предоставянето на услуги, а също и използването на местни дружества като места за постоянна търговска дейност. В тази връзка належаща е нуждата на дружествата и на чужденци, пребиваващи в България, от съдействие при комуникирането с местните банки за целите на изпълнение на задължения по платежния баланс, мерки срещу пране на пари и тероризъм и други законови изисквания – услуга, която ние обичайно предлагаме.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ