Трансгранично вливане между 2 френски дружества и 1 българско дружество

04.09.2018

Предвиденото трансгранично вливане следваше да се осъществи между две френски дружества и едно българско дружество. Клиентът поиска ние да отговаряме за сливането в България, основавайки избора си на базата на нашия предишен опит с подобни сливания от международен характер и препоръките на други клиенти. По време на процеса, френските дружества се сляха в българското дружество. Изготвихме общ план за трансгранично сливане; консултирахме клиента относно корпоративната структура на участващите дружества и формалностите, които следва да бъдат изпълнени, с оглед завършване на сливането в най-кратки срокове.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ