Узаконяване на недвижим имот чрез издаване на удостоверение за търпимост

29.08.2017

В края на 2016 с нас се свързаха няколко съсобственици на недвижим имот и къща в София, които искаха да продадат имуществото си на трето лице. Задачата ни включваше извършване на делба на имота по такъв начин, че единият от съсобствениците да стане собственик на половината от него, издаване на удостоверение за търпимост от компетентните държавни органи и покупко-продажба на имота. Случаят бе свързан с проблеми, породени от съсобствеността върху имота и множеството договори, сключени през годините, чийто предмет е бил той. Екипът участва процедурата по изменение на кадастралната карта пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Адвокатите ни събраха всички необходими документи за осъществяване на двете сделки, като съветвахме клиентите във всеки етап на осъществяването им. Липсата на доверие между страните по бъдещия договор бяха в основата на сложността на случая. За кратко време, обаче, успяхме да спечелим доверието на страните и да защитим техните интереси по възможно най-добрия начин.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"