Въвеждане на програми за стимулиране на ръководни кадри

05.07.2018

През юни 2018 година, адвокатско дружество със седалище в Полша се обърна за съдействие към „Илиева, Вучева и Ко.“ във връзка със случай, изискващ правна консултация с клиентите и в двете държави. От нас се изискваше да прегледаме договора, регулиран от полското законодателство, с оглед проверката за съответствие на същия с българското право. Договорът внедри програма за стимулиране на служители от българския клон на голяма полска компания със сериозно бизнес присъствие в България. Клиентът желаеше да представи нова бонусна система на част от своите ключови служители, въз основа на която те биха получили част от дяловете на компанията при реализирането на определени предварително поставени цели.

Нашите адвокати консултираха клиента по всички релевантни корпоративни проблеми, надхвърляйки първоначално поставените задачи, с оглед защитата на интереса на клиента. Трудностите в процеса на работа се породиха от най-вече от  краткото време за изпълнение и фактическата сложност на казуса.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ