Защита при неправомерно третиране на парични бонуси като скрито разпределение на печалбата

26.08.2020

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ бе наето да защити клиент срещу ревизионен акт, в който финансовият резултат за 2016 и 2017 г. е увеличен съответно със суми на стойност от 225 000,00 евро и 135 000,00 евро, представляващи разходи за бонусите, изплатени на изпълнителните директори. Данъчните органи ги третират като разходи, представляващи скрито разпределение на печалбите. Това неоправдано и неправилно третиране на доходите, получени от изпълнителните директори, доведе и до окончателно облагане на доходите, изплатени през 2016 и 2017 г., като бонуси по споразуменията за управление и контрол, третирайки сумите като доход от дивиденти.

Представихме подробни аргументи относно значителните несъответствия от страна на данъчните органи по време на одита, като например:

  1. Неправилно тълкуване на понятието „Скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и недоказване на обстоятелствата зад скритото разпределение.
  2. Липса на доказателства, че натрупаните и изплатени бонуси за 2016 и 2017 г. не са свързани с дейността, извършвана от дружеството. Направихме подробен анализ на дейността на двамата изпълнителни директори, който доведе до положителен финансов резултат за дружеството по отношение на двете одитирани години. Основавахме аргументите си на всички подписани споразумения, които бяха резултат от усилията и срещите на изпълнителните директори, приходите от изпълнението на тези споразумения и т.н.
  3. Отново липсата на обосновка относно твърдението, че бонусите натрупани и платени за 2016 и 2017 г. надвишават нормалните пазарни нива.
  4. Недоказано твърдение за укриване на данъци от страна на дружеството. Нашата защита беше приета от решаващия административен орган и ревизионният акт беше отменен.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"