Image

Тамара Ковачева

Адвокат, Съдружник, Директор „Данъчноправен отдел“

E-mail: tamara.kovacheva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Консултации по прилагане на данъчното законодателство ЗДДС, ЗКПО, лични данъци, местни данъци и такси; Съдействие във връзка с данъчни проверки и ревизии; Подготовка на възражения и жалби по ревизионни производства; Процесуално представителство по дела от административен и административно-наказателен характер; Данъчно структуриране; Обучаващ в семинари и обучения по прилагането на данъчното и осигурително законодателство

Проекти:

» Виж всички

Класиране:

2019 – Legal500 в Процесуално представителство

2017 – Chambers & Partners Europe в Данъчно право

Образование:

2005 – до днес Участие в обучения, проведени по съвместен проект на НАП и Френската данъчна администрация:

  • Приложение на най – добрите европейски практики и популяризиране на данъчната практика на Европейския съд в областта на данъчното законодателство
  • Решения на съда на ЕО в областта на ДДС
  • Решения на съда на ЕО в областта на непреките данъци
  • Облагане на финансови инструменти – европейски практики

1995 Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Професионална кариера:

2011 – до днес Съдружник в Илиева, Вучева и Ко., управляващ „Данъчно-правен отдел“

2008 – 2011 Данъчен консултант в „АФА” ООД

2005 – 2008 Главен юристконсулт, Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” – гр. София към НАП, Отдел „Правен и обжалване”

2007 Началник на отдел „Правен и обжалване” в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” – гр. София към НАП

2000 – 2005 Главен юрисконсулт в Регионална данъчна дирекция – НАП, гр. София (сега Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ към ЦУ на НАП)

1999 – 2000 Старши юрисконсулт, ДП „Слатина” към Териториална дирекция на НАП – гр. София

1997 – 1999 Юрисконсулт „Санита Трейдинг” ООД

Членство:

2011 – Член на Софийска адвокатска колегия

Езици:
Български, английски и руски