Придобиване на четири хотела: история за устойчивост и опит

16.09.2022

Как се купуват 4 хотела? По същия начин, както и един, но с полагането на 4 пъти повече усилия, устойчивост на многостранните предизвикателства и отдаденост на идеята да се случи сделката. Консултирахме инвеститор заедно с част от мениджмънта на веригата в сделка по придобиване на доста известна и обичана хотелска верига в България. Нашият екип започна с пълна корпоративна и правна проверка. Комплексният анализ обхвана корпоративни въпроси, въпроси, свързани с недвижимите имоти, данъци, трудово право, борба с изпирането на пари, GDPR, както и търговските аспекти на бизнеса. Не на последно място работата ни включваше въпросите, свързани с разрешаването на сделката от гледна точка на защита на конкуренцията, и по-специално необходимостта от уведомяване на местния антитръстов орган. Особено интересно беше, че в хода на анализа на данните трябваше да оценим потенциалните рискове от бъдещи усложнения, свързани с неспазване на тези правила от страна на дружеството, притежаващо хотелите. Екипът ни изготви и договори договора за покупко-продажба на акции, акционерното споразумение, договора за управление на новия изпълнителен директор, подкрепихме клиента в процеса на изпълнение на условията за успешно приключване на сделката, затворихме сделката и продължаваме да работим за новия собственик.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Хотели и отдих"