„Българската асоциация за биомаса” ни назначи за процесуален представител в съдебен спор с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

23.09.2013

В началото на юли 2013 г. на Адвокатското дружество бе възложено да заведе съдебно дело срещу решение на „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” („Комисията”). Клиентът е „Българската асоциация за биомаса”, т.е. дружество с нестопанска цел за опазването на интересите на енергийни проекти в България, свързани с биомаса. Решението на Комисията предвиждаше нулева възможност за свързване към мрежата за по-голямата част от проектите, свързани с възобновяема енергия за периода от 1-ви юли 2013 г. – 30-ти юни 2014 г. На практика, решението забранява присъединяването към мрежата на каквито и да е проекти за производство на електрическа енергия от вятър, слънце и биомаса за една година, изключвайки някои малки проекти с мощност до 1.5 Mw, в зависимост от вида на проекта. Адвокатите на Адвокатското дружество изготвиха и подадоха жалба до Върховния административен съд. В момента, заседанието на съда се очаква да бъде определено.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"