Данъчно планиране и консултации относно прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Канада

21.02.2020

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ работи за г-н Гордън Хауърд Питърс – канадски гражданин. Той възнамерява да се установи постоянно в България. Ето защо, г-н Питърс поиска консултация относно данъчното планиране и структуриране на доходите му от национални източници. Клиентът получава възнаграждение за консултантски услуги в България.

Този случай беше сложен. Нашият клиент беше признат за местно лице за данъчни цели от българското и канадското данъчно законодателство. Ето защо, за да избегнем двойното данъчно облагане, посъветвахме нашия клиент да започне процедура за прилагане на Договора за двойно данъчно облагане между България и Канада.

Накрая, целта беше г-н Питърс да има право да плаща данък върху доходите на физическите лица само в България. Нашият данъчен екип посъветва клиента за условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да приложи данъчните облекчения съгласно гореспоменатия договор за двойно данъчно облагане.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ