Данъчно структуриране

05.07.2018

Консултирахме Грант Тортън, Гърция относно приложимите местни данъчни закони за данък върху добавената стойност, корпоративен данък, митнически сборове, данък върху разходите, данък върху дивидентите, данък върху доходите на физическите лица и вноски за социално осигуряване във връзка с нов фармацевтичен проект. Дружество, регистрирано в България („Дружеството“) (притежавано от гръцко, българско или кипърско дружество) иска да търгува с фармацевтични продукти на територията на страната. Акционери в Дружеството ще бъдат гръцко, българско или кипърско дружество. Продуктите, с които ще се търгува ще бъдат доставяни от Гърция или от Холандия (или от други държави от Европейския съюз) и ще бъдат продавани на трети страни. Дружеството не възнамерява да наема склад или да поддържа каквито и да е  стоки на консигнация. С изключение на търговията, Дружеството ще предоставя маркетингови услуги на своето дружество – майка или гръцки холдинг (т.е. дружества, които са регистрирани в Европейския съюз, но не и в България).

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Здравеопазване и природни науки"