Договор за покупко-продажба за придобиването на дружество със специална цел за развитието на проект за възобновяеми енергийни източници

16.04.2014

Г-жа Диляна Илиева, Управляващ съдружник и г-жа Диляна Кондева, адвокат, предоставиха правен съвет на клиент на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ относно сключването на рамков договор, като първа и най-важна стъпка към подписването на договор за покупко-продажба за придобиването на дружество със специална цел за развитието на проект за възобновяеми енергийни източници. Размерът на инвестицията по сключения рамков договор е 17 000 0000 (седемнадесет милиона) евро. Рамковият договор посочва основните клаузи и всички по особени въпроси, които са регламентирани подробно в окончателния договор за покупко-продажба. По време на преговорите успяхме да постигнем баланс между интереса на клиента и особеностите на сделката с оглед на непоследователна държавна политика по отношение на сектора на възобновяемите източници на енергия и нестабилно енергийно законодателство в България.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"