Договори за строителство на два жилищни проекта и тръжна документация за избор на генерален изпълнител на стойност над 4 млн. евро

21.12.2019

Нашите клиенти Daramis Holding се нуждаеха от съдействието на Адвокатското дружество във връзка с подготовката на тръжна процедура за строителство на двата им жилищни проекта в София. Нашата задача беше да адаптираме договора за строителство, базиран на FIDIC и който компанията използва в Чехия, към местните законови изисквания. Съветите на нашия екип включваха както юридически, така и бизнес предложения поради различията в утвърдените практики в строителството в двете страни. Успяхме своевременно да завършим и двата проекта и да започнем преговори с бъдещите строителни фирми, които ще изграждат обектите. Екипът ни консултира клиента по време на преговорите, както и по смекчаването на някои клаузи, изисквани от Изпълнителя.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"