Консултации по неразрешени корпоративни въпроси и правни спорове

13.03.2011

През март 2011 г., Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира по неразрешени корпоративни и управленски въпроси на дружество с чуждестранни съдружници и инвестиции. В допълнение, Адвокатското дружество представлява част то съдружниците, участва в преговори между съдружниците, изготвя документи (нотариални покани, решения на Общи събрания) и подава част от документите в Търговския регистър. Фокус на усилията ни бяха провеждане на законно Общо събрание на дружеството и в частност законовото свикване на същита. Поради правните спорове между съдружниците, Адвокатското дружество консултира и представлява чуждестранните съдружници и дружеството в съда по 3 съдебни дела.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ