Консултация при влизане на чуждестранен клиент на българския пазар

14.10.2014

Продажба на дребно на лекарствени продукти
„Аспен Юръп Гмбх – Клон България“ КЧТ

През януари 2014, благодарение на нашето участие в Globalaw, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира и подпомогна българския клон на Aspen Europe GmbH в създаването на своята дейност в България. Ние успяхме да проучим техните етични стандарти и политика по отношение на правата на човека, както и на кодекса за поведение на доставчиците, като взехме предвид българското трудово законодателство, с оглед на необходимите изменения спрямо българското трудово право.

Ние изготвихме вътрешните правила на клона в съответствие с българското законодателство. При изготвянето им взехме предвид и други нормативни актове във връзка с трудовото законодателство, включително вътрешни документи на клиента, наредба за правилата за поведение и декларация за конфликт на интереси, политика по отношение на конфликт на интереси, както и наредбата за реда и условията за взаимопомощ със специализирани специалисти в областта на здравната грижа. Ние подпомогнахме клиента в процеса на изготвяне и регистрация на трудовите договори на техните служители, както и регистрация им в Националната агенция за приходите, в тясно сътрудничество с работещите в отдел личен състав на дружеството.

По случая работиха Росица Вучева, Управляващ съдружник, подпомагана от Диляна Кондева, Старши адвокат и

Виктор Иванов, Правен консултант.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Здравеопазване и природни науки"