Корпоративно преструктуриране

04.04.2018

Предоставихме услугата на дъщерното дружество на един от ключовите играчи в   строителния бизнес. Корпоративната структура на групата включваше дружество, учредено на територията на Британските Вирджински острови – свързано лице с другите акционери. Акционерите желаеха да организират корпоративната им структура спрямо първоначалните договорки и да подсигурят интереса на своите правоприемници като в същото време изключат офшорната компания от структурата си.

Извършихме консултация относно възможните начини за преструктуриране с минимално дължим данък. Проучихме съществуващите корпоративни структури на дружествата и изготвихме няколко варианта за бизнес преструктуриране.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ