Неизпълнение на търговски договор и забавени плащания

25.07.2017

През август 2016 г. „Неджин Инженеринг Интернешанъл“ ЕООД, добре позната компания в сферата на техническото проектиране, строителството и инжинерингови проекти се обърна към Адвокатското дружество, за да поемем процесуалното представителство по дело срещу една от най-големите хотелски вериги на българското Черноморие. Ходът на делото бе забавен от множеството договори за заем, залози и други обезпечения, учредени от длъжника. Друг фактор, който допълнително затрудни хода на делото, бяха частичните плащания, извършени от длъжника, които покриваха само част от дължимата сума и натрупаните неустойки. За да изпълни задълженията си по договора „Неджин Инженеринг Интернешанъл“ ЕООД, беше финансирало разликата между полученото плащане и необходимите суми за осигуряване на услугите.

За кратко време екипът ни успя да изготви становище относно всички ключови елементи и възможни проблеми при защитата на правата на клиента, както и да предложи три различни начина за процедиране в съдебното производство. След като клиентът одобри един от предложените варианти, заведохме дело срещу хотела. Работата ни включваше правни действия срещу дружество в производство по ликвидация, което е солидарно отговорно за задълженията на веригата хотели. Освен това, направихме възражение срещу намаляването на капитала на длъжника. В производството пред първоинстанционния съд изискахме сложна графологична експертиза на сключените договори и отклонихме претенциите на ответника за авторството на документа. На последно място сложността на двата договора, сключени между страните, бе значителна, тъй като включваха разнообразни правни фигури и варианти за начини на действие, произтичащи от подобни или едни и същи факти.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ