Несъстоятелност

16.04.2014

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” пое защитата на дружество, което е кредитор на двама длъжници, изпаднали в несъстоятелност. Двете дела по несъстоятелност се различаваха съществено едно от друго и носеха сериозен риск за нашия клиент.

В конкретния случай трябваше да се намесим по-късно от законно определения срок, поради определени обстоятелства. С оглед на уважаването на нашата молба трябваше да обосновем предявяването на вземането и самото материално право на вземане. Обосноваването ни по делото по несъстоятелност беше прието и искът ни уважен.

Усложнението във второто дело по несъстоятелност произтичаше от факта, че се развиваше едновременно с висящи съдебни и изпълнителни дела. С оглед на това, не само съветвахме клиента относно делото по несъстоятелност и изготвихме подробна обща стратегия за защита, но и поехме останалите висящи дела.

Успяхме да прекратим висящите съдебни дела и да защитим интересите на клиента по изпълнителното дело чрез възражение на изпълнителен лист. Също така предприехме действия по прихващане на задължението на клиента ни чрез вземане, което той имаше по делото по несъстоятелност.

Работата на Адвокатското дружество по делата по несъстоятелност включваше предоставянето на всеобхавтни по същността си, както начални и последващи правни съвети по линия на защита, включително но не само изготвянето на всички необходими за случая документи.

Работата по всички тези дела представляваше предизвикателство, за професионалните умения на адвокатите, работещи по случая, защото изискваше едновременна употреба на различни правни инструменти и подробно следене на няколко процедури, гъвкавост, богат практически опит, управление на риска и добро разбиране на правните реалности съотнесени към интересите на клиента.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ