Правно съдействие по различни търговски и трудовоправни въпроси

29.04.2021

Клиентът извършва дейност на пазара на IT консултантски услуги и разработване и разпространение на софтуерни продукти. През януари 2021 г. дружеството се обърна към адвокатското ни дружество с различни въпроси от решаващо значение за ежедневните му бизнес операции главно в областта на трудовото и конкурентно право.

Нашата работа включваше предоставяне на пълно правно съдействие по отношение на големи промени в ръководството на дружеството, от първоначални консултации до окончателна регистрация в Търговския регистър, предоставяне на правна подкрепа в някои сложни бизнес и трудови дела, преразглеждане и изготвяне на основен набор от заетост, услуги и споразумения за неразкриване на информация, изготвяне на писма, регистриране на изменения в действителния собственик на компанията и др.

Успешно помогнахме на компанията и я представихме в Агенцията по заетостта по време на процедурата за разрешение за достъп до пазара на труда като част от процедурата за удължаване на „Синята карта на ЕС“. Ние подпомагахме и представлявахме служителя и неговото семейство в дирекция „Миграция“ до приключване на процедурата за „Синя карта на ЕС“ и други съответни процедури.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Компютърен хардуер и софтуер"