Правно становище за „ДФХ България” ЕООД по случай на нелоялна конкуренция

10.08.2010

През 2010г. Адвокатското дружество предостави подробно правно становище на „ДФХ България” ЕООД във връзка със специален случай, касаещ се до нелоялна конкуренция от страна както на физически, така и на юридически лица. Случаят бе особено интересен, защото се касае за отговорност на физическите и на юридическите лица. В своето правно изложение Адвокатското дружество обобщи съдебната практика на българските съдилища и практиката на Българската Комисия за защита на конкуренцията и анализира различните опции за реагиране на клиента „ДФХ България” ЕООД. Изложението бе задълбочено и бе изработено на два езика – български и английски, за да бъде възможно използването му както от българското дружество, така и от неговия едноличен собственик, който е юридическо лице, регистрирано в Кипър.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека промишленост и производство"