Предоставяне на консултантски услуги на Банка Кипър

04.05.2018

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя консултации във връзка с банковите операции, извършвани от Банка Кипър в България. Операциите са насочени към финансирането на различни предприятия, с оглед на което ангажиментите на адвокатското дружество са свързани с обезпечаването им и съответно вдигането на наложени тежести. Най-скорошният проект се състоеше от няколко различни етапа, като ние консултирахме банката по правните процедури и техните задължения по заличаването на ипотеки, особени залози и др., както и длъжника във връзка със заличаването на учреден особен залог върху неговите дялове. Ние също така изготвихме всички необходими документи и представлявахме банката пред компетентните български органи.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ