Преобразуване чрез промяна на правната форма – от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество

25.07.2017

В началото на 2017 г. „Лабимекс“ ООД се обърна към адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ във връзка с промяна на правната форма на дружеството от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество. Клиентът искаше да въведе и нова бонус система, която предвижда възнаграждение под формата на дялове от капитала за някои от ключовите служители при постигане на поставените им задачи. Нашата работа обхващаше изготвянето на необходимите документи за преобразуването при съобразяване с интересите на основния съдружник. Правният ни екип щателно разгледа всички проблеми, които е възможно да възникнат, и след това изготви договор за уреждане на отношенията между съдружниците. В него уговорихме клаузи, които ограничават прехвърлянето на дялове, правото на съдружниците да придобият част от акциите на дружеството и правото на първи отказ при издаване на нови акции от дружеството, както и право на присъединяване и право на привличане. Освен това, консултирахме клиента по всички въпроси, свързани с отношенията му с банки и лизингодатели, както и данъчни власти. Преобразуването бе осъществено във възможно най-кратките срокове.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Търговия на едро и дребно"