Процесуално представителство при касационно обжалване пред Върховния касационен съд

25.07.2017

През октомври 2016 г. „Илиева, Вучева и Ко.“ представляваше клиент пред Върховния касационен съд в правен спор относно договор за заем, сключен през 2006 г. и последвалото заместване в дълг от друго дружество със съгласието на кредитора. Делото включваше оспорване на действителността на заместването в дълг, оспорване на представителната власт относно изготвянето на документи. То обхващаше и въпроси относно осчетоводяване на сделките, проблеми при утвърждаването на договора за заем от общото събрание и други. Решенията на първоинстанционния и второинстанционния съд бяха в наша полза. Върховният касационен съд не допусна касационно обжалване на постановеното решение. Това дело е голям успех, както за клиента ни, така и за адвокатското дружество.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ