Съдебно обжалване срещу откази на „Българската служба за акредитация”, във връзка с издаване на Акредитиращи Сертификати

23.09.2013

В края на 2012 г. Адвокатското дружество и неговите адвокати г-жа Диляна Илиева, Управляващ съдружник и г-н Антон Узунов, Старши консултант, започнаха няколко административни процедури срещу Изпълнителна агенция „Българската служба за акредитация” (“Агенцията”), т.е. държавния акредитиращ и сертифициращ орган. Административните процедури бяха заведени, заради откази на Агенцията да издаде акредитиращи сертификати в пълен обхват, по заявление на клиента ни. Отказите се отнасяха до обхвата на акредитиращите сертификати, които са необходими за техническото сертифициране на лабораторията на клиента. Вътрешна комисия на Агенцията потвърди отказите. По-късно подадохме съдебна жалба срещу отказите и в момента очакваме нататъшното развитие на съдебното дело. Трябва да се отбележи, че съдебният спор засяга прилагането на вътрешни и международни нормативни актове в България и в частност прилагането на технически изисквания, методи и правила за техническо сертифициране на лаборатории, което е рядкост като правен прецедент.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Автомобилна индустрия"