Структуриране на акционерни инвестиции на значителна стойност

15.05.2016

Основната задача по структуриране на инвестицията се усложни от изискването да осигурим правна защита на взаимните интереси на страните, включващи конкретното дружество, бившите акционери и новият акционер. Работата ни по този клиент заслужава внимание не само заради значителния размер на инвестицията и влиянието ѝ върху бизнес развитието на фирмата, но и заради многообразието от и наличието на разнородни интереси, които взехме предвид при структурирането на транзакцията. След Споразумението между страните за структурата на акционерната инвестиция, изготвихме Генерално рамково споразумение, два договора за заем, договор за встъпване и заместване в дълг (един от сегашните акционери практически ще напусне дружеството след извършване на прехвърлянето на капитала), преработихме устава на дружеството, с оглед на съответните разпоредби, защитаващи настоящите акционери, т.е. правата на мнозинството, права на миноритарните акционери за разпореждане с акции и правата на мажоритарните акционери, при разпореждането с акции да наложат на миноритарните акционери определена цена на тези акции, права на присъединяване при продажба. Сериозно внимание беше обърнато на данъчните аспекти на инвестицията и всъщност, беше избран да бъде реализиран най-ефективният от данъчна гледна точка сценарий. Необходимо е да се отбележи, че новата сфера на дейност, която дружеството ще осъществява, е нова като цяло за България – освен производството, търговията и износът на пилешко месо, инвестицията ще захранва нова линия за отглеждане на патици и производство на патешко месо.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека и хранително-вкусова промишленост"