„ТБВА/София” ЕООД – иск за нелоялна конкуренция

10.08.2010

Клиентът е българският клон на световно известна рекламна агенция. Агенцията е участвала в разработването на градивни идеи за популяризиране на различни алкохолни напитки за един от най-големите български производители. Всъщност основното юридическо лице, въведено в разследването от КЗК, бе производителят, който бе използвал рекламата, счетена за подвеждаща. Под действието на закона обаче, рекламната агенция може да бъде въведена в разследването и съответно да й бъде наложено наказание поради собствени основания тъй като законът обезпечава налагането на наказания също и на лицата, които са създали подвеждащата реклама. Интересната особеност на случая бе фактът, че рекламната агенция и нейните клиенти изглежда имат спорни интереси. Ние намерихме достатъчни аргументи, за да защитим нашия клиент, но трябваше също да го убедим във факта, че трябва да отстоява своята собствена защита отделно от защитата на неговия клиент.

Правното мнение и доказателствата бяха представени на КЗК и бе решено, че рекламната агенция не е била в нарушение на клаузите за справедлива конкуренция.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Реклама"