Реклама

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни консултации относно всички аспекти на рекламната и маркетинговата дейност. Като един от основните правни консултанти в областта на медиите и телекомуникациите работата ни в областта на рекламата беше неизбежна част от развитието ни като професионалисти. Наши клиенти са както рекламни агенции, така и потребители на рекламни услуги.

Помощта, която ще Ви предоставим е съчетана с търговски познания по отношение на широк кръг въпроси в областта на рекламата по телевизията, радиото, в пресата, на външната и онлайн рекламата. Екипът, работещ в областта на маркетинга и рекламата, е мотивиран, любопитен и винаги следящ най-новите тенденции и развитие на рекламата. Част от сферите, в които имаме опит са:

  • Споразуменията в областта на рекламата
  • Общите условия на игри и промоции
  • Организацията на промоционални игри, викторини, томболи, създаване на общи условия към тях и др.
  • Въпросите от областта на конкуренцията и антитръста
  • Законите относно хазарта, свързани с игри и промоции
  • Рекламата в социалните мрежи
  • Договорите с артисти за участие в рекламни клипове, песни и други рекламни материали
  • Споразуменията за създаване на реклами и/или прехвърлянето на права върху такива

Адвокатското дружество предоставя консултации и по други въпроси, свързани с особеностите на тази сфера на дейност, а също и по всички други аспекти на интелектуалната собственост, когато се окажат свързани с рекламата, като:

  • Консултиране относно правата върху употребата на изображения, търговски наименования, търговски марки, промишлен дизайн, имена на домейни и др.
  • Консултиране при спорособственост

Като част от разнородните услуги, които предлагаме на рекламните агенции, нашият Данъчен отдел предоставя консултации по отношение на данъка върху доходите на физическите лица, ДДС и корпоративния данък, вземайки предвид сключените споразумения и корпоративната ве с трети страни, относно широк кръг от проблеми на интелектуалната структура на клиента.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.

Проекти