Учредяване на съвместно предприятие

10.02.2021

В началото на 2021 г. с нас се свърза клиент, който желае да инвестира в няколко проекта за недвижими имоти в София, България. „Илиева, Вучева и Ко.“ извърши необходимите консултации и извърши всички необходими правни действия във връзка с учредяването на съвместно дружество за развитието на тези проекти с чуждестранни инвеститори.

След като съставихме бизнес план, консултирахме клиента и партньорите му по въпросите на правната структура на компанията. Работата ни включваше подготовка на необходимите документи и договарянето на конкретните им условия, оказване на помощ по отношение на откриването на банкови сметки и съответствие на дейността на всички включени в проекта компании с мерките срещу изпирането на пари. Съвместното предприятие е вече създадено и е придобило дъщерно дружество за развитието на първия си проект.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"