Възстановяване на неправомерно изплатени суми на "Енерго Про Мрежи" АД

04.11.2016

В началото на 2016 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ съветва свой клиент, проектно дружество в областта на възобновяемите енергийни източници, относно възможностите му за събиране на недължимо платени суми в полза на „Енерго Про Мрежи“ АД. Клиентът беше сключил договор за закупуване на електроенергия с лицензирано електро разпределително дружество на фиксирани цени за срок от 20 години и договор за присъединяване към мрежата. През септември 2012 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) прие решение за определяне на временни цени за достъп до мрежата. По – късно през 2013 г. решението на ДКЕВР беше отменено от Върховния административен съд, но междувременно на проектната компания беше начисляване ежемесечно цена за достъп, която беше платена от дружеството – производител въз основа на решението на ДКЕВР. Много от производителите на електроенергия заведоха дела за да си възстановят неправомерно направените плащания, но решенията на съдилищата бяха противоречиви до края на 2015 г. , когато Върховният конституционен съд постанови решение, с което прие, че тези плащания са недължимо платени и платени без основание и трябва да бъдат възстановени дружествата – производители на електричество. Следвайки отблизо развитието на казуса, препоръчахме на нашия клиент да предприеме мерки за събиране на дълга в светлината на новата съдебна практика, която значително увеличи шансовете за успех на подобно съдебно дело. Изготвихме нотариална покана за събиране на дълга и подадохме искова молба в съда. Извършените от клиента плащания му бяха възстановени доброволно скоро след завеждане на делото. Предизвикателството на случая беше резултат от комбинацията на административноправните и гражданскоправните му аспекти.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"