Защитата на клиент спечели делото срещу държавата след девет години

25.07.2017

През февруари 2017 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ беше процесуален представител на клиент в касационното производство пред Върховния касационен съд. Клиентът ни бе привлечен като трета подпомагаща страна по дело, първоначално заведено от Държавната агенция по земеделието, срещу дружество, което нашият клиент е притежавал в миналото. В същото време държавата се опитва да търси личната отговорност на клиента ни. Това, с което делото се откроява, е фактът, че то показва лошите практики на българското правителство при използване на средствата, предоставяни от фондовете на Европейския съюз. Адвокатското дружество пое защитата на клиента пред всяка съдебна инстанция и спечели делото пред първа и втора инстанция. Екипът ни изготви и представи аргументиран отговор на касационната жалба, подадена от Държавната агенция по земеделието. Благодарение на усилията ни и безупречно проведените процесуални действия Върховният касационен съд отказа да разгледа касационното обжалване и да преразгледа решението на Апелативен съд – София. Тези действия на касационния съд означаваха спечелване на дело за повече от четири милиона евро девет години след завеждане на делото пред първоинстанционния съд.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ