Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

В отговор на глобалната пандемия GLOBALAW събра специален екип от адвокати, които да подкрепят клиентите с трансгранични и местни правни въпроси, породени от COVID-19. Тъй като новият коронавирус COVID-19 продължава ...

На 20 март бяха приети по-ограничителни противоепидемични мерки срещу COVID-19. Новите мерки влязоха в сила от 00:00 часа на 21 март. ⚠️⚠️⚠️Какво предвиждат новите мерки? ❌Преустановяват се посещенията на паркове, ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

Със Закона за мерките по време на извънредното положение срокът на валидност на следните лични документи се удължава с още 6 месеца, ако сегашният им срок изтича в периода 13.03. ...

Със Закона за мерките по време на извънредното положение се въвеждат промени в процедурите за получаване на разрешения за продължително пребиваване. Чужденците с разрешение за продължително пребиваване, което изтича по ...

В Държавен вестник са обнародвани редица изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. До 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на ...

С цел осигуряване на достъп до нотариални услуги за спешни и неотложни заверки, Нотариалната камара на Република България е създала организация за осигуряване на дежурни нотариуси във всички съдебни райони. ...

По-долу ще намерите насоки за издаване на удостоверения за форсмажор от Българската търговско-промишлена палата. В немалко договори на клиентите ни присъства клауза, съгласно която следва да се представи удостоверение за ...

На 11.03.2020 г. председателят на Световната здравна организация („СЗО“) – Тедрос Гебрейсус, обяви разпространението на коронавирус инфекция (COVID-19) за пандемия. Във връзка с това, Парламентът на Република България гласува и ...

По повод пандемията на Covid-19 бяха въведени изменения в българското законодателство. Целта е да бъдат уредени последиците от неизпълнение на приетите от държавните органи мерки за справяне с корона вируса. ...

Последните няколко дни се обърнахте към екипа ни с въпроси относно ефекта на пандемията от COVID-19, обявеното извънредно положение и предприетите противоепидемични мерки върху бизнеса Ви. В следващите редове се ...

Съгласно настоящите европейски правила въздушните превозвачи, които искат да си подсигурят същите летищни слотове за следващата година, трябва да използват поне 80 % от разпределените им слотове в рамките на ...

Финансовата подкрепа от фондовете на ЕС или националните фондове, отпускани за здравни услуги или други обществени услуги за справяне с ситуацията, свързана с COVID-19, попада извън обхвата на контрола върху ...

Когато е възможно, трябва да защитаваме работниците от безработица и загуба на доходи. ЕС е готов да окаже подкрепа на държавите членки, когато това е възможно, като смекчава въздействието върху ...

Възможни мерки от страна на работодателите по повод пандемията от Covid-19 ? По отношение на работниците/служителите работодателят може да: наложи използването на годишен платен отпуск, ако работата е преустановена за ...

По-долу може да намерите актуална полезна информация за реда, който е организиран за работа на държавните и общински институции и съдилищата. Съдилища В периода 16 март 2020 г. – 13 ...

Обновена от 14 март: На 13 март се проведе извънредно заседание на Министерския съвет. Премиерът Бойко Борисов обяви, че в моловете ще работят хранителните магазини, банковите и застрахователни клонове, както ...

По повод актуалната в днешно време тема за вписване на действителен собственик съгласно изискванията на Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) трябва да ...

През февруари тази година бяха приети редица изменения и допълнения на Закона за туризма. По-важните от тях касаят: По-изчерпателно изброяване на туристическите дейности Разширяване на досегашните обекти за настаняване, като ...

С новите изменения в Закона за защита на потребителите българският законодател хармонизира националното с европейското право, като добави изцяло нова глава, посветена на сътрудничеството между националните органи отговорни за защитата ...

Цел: Прекратяване на съсобствеността и превръщането ѝ в индивидуална собственост. Приложно поле: Делба може да се извършва единствено по отношение на т.нар. обикновена дялова съсобственост, при която всеки съсобственик има ...

С времето предоставянето на карти MultiSport като социална политика на работодатели придобива все по-голяма популярност. В резултат на това възникват редица практически въпроси как следва да бъдат третирани картите MultiSport, ...