Строителство на недвижими имоти в София

21.02.2020

Клиентът ни придоби няколко парцела за изграждането на сгради от висок клас в един от най-престижните райони на столицата. Консултирахме по корпоративни и данъчни въпроси, както и относно статута на недвижимите имоти. Една от многото трудности в проекта беше свързана с договарянето на взаимно удовлетворяващи условия в споразумението на акционерите, за да се извърши инвестиция в размер на 50 000 000 евро през следващите няколко години в строителния сектор в България.

По време на нашия ангажимент финализирахме и съветвахме за учредяване на инвестиционна компания, регулиране на парцели, 10 проверки на недвижимите имоти, договор за банков кредит, предварително споразумение между собствениците и нашия клиент и всички въпроси, които възникнаха при разработването на проекта.

В началото на 2019 г. получихме необходимите разрешения за строеж за двата проекта. Клиентът се нуждае от нашата помощ по различни въпроси, включително подготовка на договора за строителство, както и нашето мнение относно договора за банков кредит, договора за дялово участие, както и пълна правна подкрепа в процедурата за секюритизация на кредита.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"