Иновациите в здравеопазването: Smart Soft Healthcare Jsc. – пример за успех

14.09.2022

Горди сме да споделим работата си за различните аспекти на бизнеса на Soft Healtchare Jsc.

Smart Soft Healtchare Jsc. е основана през 2021 г. като компания, отделила се от Smart Soft – водещ разработчик на системи за събиране на данни и класификация на документи, базирани на последните постижения в областта на машинното обучение и изкуствения интелект. Smart Soft Healtchare Jsc. е разработчик на CoLumbo – първият софтуер с изкуствен интелект за магнитно-резонансна томография на лумбални прешлени. Вижте повече на https://columbo.me

Работихме по преструктурирането, от което чрез отделяне се „роди“ Smart Soft Healtchare Jsc. На практика ние разработихме и планирахме преструктурирането и го приложихме на практика чрез изготвяне на необходимите документи и завършване на процедурите по регистрация на новото юридическо лице. На по-късен етап продължихме работата си за новото дружество, когато бяхме ангажирани, за да съдействаме за финансирането на дружеството от фонд/ове за рисков капитал. Адвокатското дружество консултира клиента относно договорите за конвертируеми заеми по време на два кръга инвестиции, както и относно множество инвестиционни споразумения, подписани с посочените фондове за рисков капитал.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Здравеопазване и природни науки"