Консултира клиент за финансиране на изграждане на термична инсталация за третиране на отпадъци на стойност 1 400 000 евро

21.02.2020

Екипът ни прегледа договора за заем, множество договори за залог, както и ипотеки на недвижими имоти, собственост на компанията. Съветвахме клиента по време на процеса на договаряне. Освен това ние бяхме отговорни за всички корпоративни документи, необходими за подписване на договора. Помогнахме на клиента при формалния процес на регистрация на договорите с държавните институции. Усилията на нашия екип помогнаха на клиента да получи добре структуриран заем, който ще допринесе за развитието на последния етап от неговия проект, като даде гаранция на клиента, че строителството на топло инсталацията ще бъде завършено.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Химическа индустрия"