Създаване и използване на Общи условия Интернет страница. Регламенти свързани с прилагане на интернет право

13.05.2011

През 2011 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко„ започна да консултира „Изиком Солюшънс“ ООД в областта на он-лайн или Интернет колективно пазаруване и осигури компетентни съвети относно бързо променящата се правна рамка. Адвокатското дружество изготви Общите условия на Интернет страницата на Selecto.bg, както и декларацията за поверителност. Ние консултирахме клиента относно търговските споразумения с търговци, които се явяват доставчици на стоки за колективно пазаруване. Адвокатското дружество даде съвети относно изпращане на непоискани търговски съобщения до имейл, списък на физически и юридически лица за целите на популяризиране на услуги на клиентски уеб-сайт. „Илиева, Вучева & Ко„ предостави правно становище, въз основа на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия. Ние посъветвахме клиента относно негативните аспекти на такива практики и обсъдихме изменения на съдържанието на съобщението, така че да може да се счита като нетърговско.“Илиева, Вучевa & Кo“ консултира клиента по случай в областта на защита на конкуренцията, както и разпоредби свързани с прилагане на Закона за хазарта по отношение на игри в Интернет. Също така дадохме правно становище по отношение на он-лайн томбола – игра, която нашият клиент искаше да използва на Интернет страницата си.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Старт-ъп компании"