Обжалване на ревизионен акт обхващащо различни доставки на рекламни материали

05.06.2019

Адвокатското дружество представлява клиента пред Административен съд – град Варна и Върховния административен съд по оспорен ревизионен акт, издаден във връзка с прилагането на Закона за данък върху добавената стойност. Работата се състоеше в анализиране на доставките, изготвяне на жалби и становища, както и пълно процесуално представителство.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Реклама"