Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” успешно реализира трансгранично вливане

05.01.2013

В края на юли 2012 адвокатската кантора предложи на клиентa си трансгранично вливане като вариант за преструктуриране на дейността му в няколко държави членки на Европейския съюз.

Ние структурирахме, подпомогнахме и изготвихме всички юридически документи за преобразуване на българско юридическо лице и кипърско юридическо лице. Вливане се основава на разпоредби на Директива 2005/56/ЕО на Европейския Парламент и Съвета на Европа („Директивата”), които са транспонирани в Търговския Закон, както и съответното законодателство в Кипър. Разпоредбите на Директивата са транспонирани в българското законодателство пред 2007г. Оттогава е имало едва няколко трансгранични вливания и само при две от тях българското дружество се влива в дружество от друга държава членка. Процесът се състои от четири фази:

1. Изготвяне на корпоративни документи, издаване на удостоверение по чл. 77, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодек от Национална агенция по приходите на България, данъчни консултации.

2. Обявяване на Общ план за преобразуване със съответните органи в България и Кипър.

3. Получаване на удостоверение за законосъобразност от българския Търговски регистър относно преобразуване на дружеството, познато в Европейското право като „Сертификат преди сливане”, съгласно чл.10 от Директивата.

4. Прекратяване на българското юридическо лице и окончателното му заличаване от Търговския регистър.  През декември 2012 г. трансграничното вливане беше завършено в България и Кипър. С успешното приключване на вливането за по – малко от четири месеца ние отговорихме на очакванията на клиента и създадохме една стабилна и добра практика за бъдещи вливания от подобен характер.

Участието на четири страни в процеса на работа беше важна част от проекта. Всяко решение беше обсъждано и прието с помощта на взаимно разбиране и сътрудничество между данъчни и правни консултанти в Европа и света.

Изключително кратките срокове за изпълнение, които бяха изискани от клиента направи процеса много интензивен.

По време на трансграничното вливане редовно предоставяхме консултации по данъчни въпроси, които възникваха в процеса и като следствие на работата. За повече информация на процедурата и всякакви други юридически съвети, моля свържете се с нас на office@ivlawfirm.com.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ