Действия по събиране на задължения

05.12.2011

2011, както и 2010 година беше още една трудна година за българския бизнес. По данни на Българската стопанска камара междуфирмената задлъжнялост достига BGN 100 млрд. Държавата дължи на бизнеса между BGN 3 млрд и BGN 5 млрд. Като се има предвид тази икономическа ситуация и доколкото сме активни преимуществено в областта на корпоративното и търговското право, с основна клиентска база формирана от корпоративни клиенти да работим активно в областта на събирането на фирмени задължения беше неизбежно. Адвокатското дружество има дълга традиция в областта на процесуалното право и представителство и има отлично обучени процесуалисти. Съответно резултатите за 2011 бяха доста окуражаващи – събрахме за клиенти чрез съдебни процедури и извънсъдебни споразумения повече от 5 милиона лева.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ