Договор за 3,5 милиона евро инвестиционен заем за финансиране на строителен проект в София

21.02.2020

Адвокатското дружество консултира Daramis Holding в цялата процедура за сключване на договор за заем за финансиране на изграждането на два строителни проекта в София. Участвахме в процедурата на договаряне, тъй като нашият екип успя да ограничи риска за нашия клиент да излезе от определени клаузи в договора, които лесно биха могли да доведат до настъпване на неизпълнение, съответно и до предсрочна изискуемост. И накрая, ние участвахме в изготвянето на договорите за обезпечаване на заема (споразумение за дялово участие, залог на вземания, ипотека на парцелите заедно със съответните права на строеж и тристранно споразумение между едноличния собственик, компанията и банката.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"