Изготвяне на споразумение за конфиденциалност за целите на управление на персонала

25.07.2017

В началото на 2017 г. една от водещите компании за връзки с обществеността се обърна към „Илиева, Вучева и Ко.“, за да разреши проблеми, свързани с политиката й за конфиденциалност. Поради предходни случаи на изнудване от страна на служител на компанията, дружеството искаше да сключи споразумения за конфиденциалност със служителите си. Споменатият служител е разпространил невярна информация на държавни органи и трети лица относно компанията и нейния управител. Екипът ни изготви становище относно клаузите на подобно споразумение, полагайки дължимата грижа те да издържат в спор пред съда. Трайната практика на Върховния касационен съд по отношение на клаузите за конфиденциалност в трудовите договори създаде затруднения, тъй като предоставя на съда възможност на съда да преценява дали подобни клаузи в договора ограничават правото на труд, прогласено в Конституцията на Република България. Успяхме да удовлетворим клиентът ни с разработването на дългосрочно решение на неговия проблем.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ