Изпълнително производство върху хотел

05.11.2016

От март 2016 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ представлява 8 наследници съсобственици на урегулиран поземлен имот и хотел в самия център на столицата на България. Те сключиха няколко споразумения за прехвърляне на собственост и учредяване на право на строеж срещу задължение за преустройство на съществуваща и построяване на нова сграда, както и договор за наем на преустроения имот в полза на дружеството, което се ангажира със строителството. Компанията въведе в експлоатация преустроената сграда, която в момента функционира като хотел. Дружеството обаче не изпълни задължението си за строителство и спря да плаща наем на 8 – те съсобственици. Анализирахме статуса на притежаваните от клиентите недвижими имоти, всички права и тежести върху тях, както и възможните действия от страна на собствениците за завършване на строителството и принудително събиране на неплатените наеми. Изпратихме нотариална покана за доброволно изпълнение на задълженията на строителната фирма, която също е наемател на имота. Започнахме съдебна процедура за издаване на изпълнителен лист за дължимите суми. Наредихме изпълнително производство срещу наемателя и наложихме възбрана върху недвижимите имоти, както и запор на вземанията на наемателя към фирмата, на която е преотдаден за ползване хотелът. Други кредитора на строителната фирма, включително банка с ипотека върху половината от парцела и хотела, както и кредитори с възбрана върху недвижимите имоти, също предприеха стъпки към за събиране на вземанията си от длъжника на нашите клиенти. До момента са проведени две публични продани на недвижимите имоти, в които представлявахме 8-те сънаследника.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Хотели и отдих"